+380 (542) 68-59-13

УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ННІ ІСТОРІЇ ТА ФІЛОСОФІЇ В МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ НАВЧАННЯ У ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

19 червня 2019 р. на базі Національного педагогічного університету  імені М. П. Драгоманова відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Досвід та перспективи впровадження громадянської освіти та методики її навчання у освітній процес для педагогічних спеціальностей закладів вищої освіти».

Конференція проводилася Всеукраїнською спілкою викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти спільно з Національним педагогічним університетом імені М.  П. Драгоманова під егідою МОН України та за підтримки Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка представляли доцент кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін Світлана МОЦАК та доцент кафедри історії України Світлана АВХУТСЬКА. Протягом двох років кафедра всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін ННІ історії та філософії приймала участь в проекті «Впровадження курсу «Громадянська освіта та методика її навчання» у освітній процес для студентів педагогічних ЗВО».

Координатор конференції Тетяна МЕЛЕЩЕНКО, декан  історичного факультету Національного педагогічного університету  імені М.  П. Драгоманова наголосила на важливості та актуальності даного заходу.  Громадянська освіта це вимога часу. Її розвиток і вдосконалення є актуальним завданням сьогодення. Саме громадянська освіта орієнтується на формування демократичних цінностей, виховання громадянина демократичної держави. Для того щоб дати якісну громадянську освіту школярам, які розвивають громадянські компетентності в процесі навчання, потрібна підготовка фахового вчителя.

Вітальною промовою роботу конференції відкрили ректор Національного педагогічного університету  імені М.  П. Драгоманова професор, член-кореспондент НАН України, академік НАПН України, Віктор АНДРУЩЕНКО, Айдер ХАЛІЛОВ, старший програмний менеджер Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», професор Юрій РАШКЕВИЧ, заступник МОН України, Раїса ЄВТУШЕНКО, головний спеціаліст Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України.

Роботу пленарного засідання розпочав Георгій КОБАХІДЗЕ, Міжнародна фундація виборчих систем презентацією навчальної програми з громадянської освіти для студентів.

На пленарному засіданні Анною НЕЧИПОРЕНКО, Глобал Офіс  було презентовано програму обмінів студентів між різними регіонами України.

Тетяна МЕЛЕЩЕНКО, декан історичного факультету Національного педагогічного університету  імені М.  П. Драгоманова презентувала учасникам конференції досягнення проекту «Впровадження курсу «Громадянська освіта та методика її навчання» у освітній процес для студентів педагогічних ЗВО».

В рамках конференції доцент кафедри методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти історичного факультету педагогічного університету  імені М.  П. Драгоманова Тамара БАККА, презентувала підручник «Громадянська освіта та методика її навчання» для студентів педагогічних закладів вищої освіти .

На конференції відбулася робота в двох групах у форматі світового кафе по обміну досвідом викладання курсу «Громадянська освіта та методика її навчання».

Група №1. Модераторка Зоя ВОЗНА, доцент Уманського державного педагогічного університету імені П.Тичини.

Група №2. Модераторка Світлана МОЦАК, доцент Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Паралельно з роботою груп проходили засідання наукових секцій. Модераторами яких були Тетяна ЛАДИЧЕНКО, голова Всеукраїнської спілки викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти, к.і.н., професор, завідувачка кафедри методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова та Олександр ЖЕЛІБА, доцент кафедри політології, права та філософії Ніжинського державного університету імені М. Гоголя.

Логічним завершенням конференції стало підбиття підсумків, та слова подяки в особі Тетяни ЛАДИЧЕНКО, Раїси ЄВТУШЕНКО, Світлани СУПРУН, Тетяни МЕЛЕЩЕНКО, Тамари БАККИ, Світлани МОЦАК на адресу учасників конференції.