+380 (542) 68-59-13

Історія

ІСТОРІЯ – ЦЕ СВІДОК ЧАСІВ, СВІТЛОЇ ІСТИНИ,
ПАМ’ЯТЬ МИНУЛОГО, ВЧИТЕЛЬКА ЖИТТЯ, ВІСНИК СТАРОВИНИ.
Цицерон

Підготовка вчителів історії в нашому навчальному закладі здійснюється з 30 рр. ХХ ст., коли на базі соціально-економічного відділення Сумського інституту соціального виховання було створено історичний факультет. У 1935 р. факультет переведено до Харківського педагогічного інституту, а з 1938 р. його діяльність у складі Сумського державного педагогічного інституту було відновлено. Факультет існував з перервою на період Другої світової війни до 1957 р., коли його діяльність була припинена, а студенти знову переведені до Харківського державного університету.

У 1981 р. історичний факультет у складі Сумського державного педагогічного інституту імені А.С. Макаренка знову було відновлено. У той час підготовка проводилася за спеціальністю «Історія і педагогіка». Факультет готував учителів історії і суспільствознавства з допоміжною спеціальністю «Методист з виховної роботи в школі». Набір становив 50 чол.

Очолив факультет кандидат історичних наук, доцент Борис Леонідович Корогод. Викладання дисциплін історичного циклу здійснювалася членами кафедри історії СРСР.

У 1983–1986 рр. обов’язки декана факультету виконувала кандидат історичних наук, доцент Раїса Данилівна Кайда.

У 1986–2003 рр. деканом історичного факультету був кандидат історичних наук, доцент Петро Миколайович Щербань.

У 1991 р. на базі кафедри історії СРСР при історичному факультеті Сумського державного педагогічного інституту імені А.С. Макаренка було створено кафедру історії України (завідувач – к.і.н., доц. Б.Л. Корогод) та кафедру всесвітньої історії (завідувач – к.і.н., доц. Р.Д. Кайда).

У 90 рр. ХХ ст. історичний факультет стрімко розвивався, на поч. ХХІ ст. набір студентів збільшився до 120 чоловік, було відкрито нові спеціальності: «Історія та основи правознавства», «Історія та англійська мова», «Історія та практична психологія», «Історія та географія», «Історія та соціальна педагогіка».

У 2002 р. історичний факультет був акредитований за IV рівнем, унаслідок чого почала здійснюватися підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр історії».

У 2003-2010 рр. деканом факультету був доктор педагогічних наук, професор Олег Володимирович Михайличенко, під керівництвом якого історичний факультет вдруге був акредитований за IV рівнем.

У 2007 р. до факультету було приєднано кафедру соціально-економічних та гуманітарних дисциплін і кафедру філософії та соціології.

З 2010 р. декан історичного факультету – кандидат історичних наук, доцент Анатолій Володимирович Гончаренко.

В 2016 р. факультет реорганізовано в Навчально-науковий Інститут історії та філософії. В цьому ж році директором навчально-наукового інституту історії та філософії було обрано кандидата історичних наук, доцента Подрєз Юлію Вікторівну.

За роки існування підготувлено близько 5 тисяч фахівців. Створено доброзичливі, демократичні відносини між викладачами та студентами.