+380 (542) 68-59-13

Практичні заняття із дисципліни «Історичне краєзнавство» у краєзнавчому музеї м. Суми

27 грудня 2017 року викладач кафедри історії України доцент Єпик Лариса Іванівна провела практичні заняття із дисципліни «Історичне краєзнавство» на базі Сумського обласного краєзнавчого музею зі студентами 2 курсу ННІ історії та філософії.

Мета занять полягала у закріпленні, на прикладі музейних експозицій, теоретичних знань із тем «Методи історико-краєзнавчих досліджень», «Методики регіональних досліджень та методи їх використання в історичному краєзнавстві».

Студенти-історики отримали завдання визначити мету експозиції, методи її формування, напрям, до якого відноситься експозиція, проаналізувати рівень досягнення мети експозиції. Окремо обговорювалося питання про те, яким чином можна використовувати музейну експозицію при викладанні історії України у загальноосвітній школі і ВИШі.

Під час дискусії, до якої долучилася магістрантка історичного факультету Варшавського університету Євгенія Либідь, студенти дійшли висновку, що експозиції музею сформовані з урахуванням таких напрямів історико-краєзнавчих досліджень як просопографія, містознавство, усна історія, соціальна історія краю і т.і., використовувати окремі фрагменти експозиції можна при викладанні історії України, починаючи із 5 класу загальноосвітньої школи. Особливий інтерес викликали у студентів експозиції, присвячені Другій світовій війни та сучасним подія на Донбасі.

Студенти звернули увагу на те, що ці експозиції мають особистісний характер, що дозволяє розглядати історичні події через долі окремих осіб, що має великий психологічний вплив і робить історію не анонімною, а персоніфікованою, гуманною. Практичні заняття відбулися в творчій атмосфері, студенти показали уміння аналітично мислити, робити логічні висновки, використовуючи теоретичні знання із дисципліни, завдяки тому, що доцент Єпик Лариса Іванівна продумала хід занять, чітко визначила їх мету, підготувала до обговорення проблемні питання, цілеспрямовано залучала молодих краєзнавців до активного спілкування.