+380 (542) 68-59-13

Міжнародна науково-практична конференція для студентів та молодих учених «Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі»

18 травня 2018 року на базі ННІ історії та філософії з успіхом пройшла Міжнародна науково-практична конференція для студентів та молодих учених «Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі». Організатор – кафедра права та міжнародних відносин (Іваній О.М.), співорганізатор – Академія Державної пенітенціарної служби України.

У конференції взяли участь 272 науковці, 250 з яких – автори тез.
Мета заходу: комплексний аналіз актуальних проблем сучасної правової науки, публікація наукових результатів правничих досліджень аспірантів, студентів та правників; встановлення контактів між молодими вченими різних країн; обмін науковими результатами, дослідницькими проектами та досвідом юристів-практиків.

УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Країни-учасниці:
1. Північний національний університет м. Іньчуань, провінція Нінся (Китайська Народна Республіка)
2. Університет імені Й.В. Гете м. Франкфурт на Майні (Німеччина)
3. Кишиневський державний педагогічний університет імені I. Creanga (Молдова)
4. Державний університет м. Піза (Італія)
5. Школа професійної освіти Університету Ere (Туреччина)
6. Туркменський державний педагогічний університет імені Сейітназара Сейді (Туркменістан)
7. Термезький державний університет імені Ойбека (Узбекістан)
8. Азербайджанська державна морська академія (Азербайджан)

Вищі навчальні заклади України:

1. Академія Державної пенітенціарної служби України (м. Чернігів)
2. Національна академія правових наук України (м. Київ)
3. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (м. Харків)
4. Львівський державний університет внутрішніх справ (м. Львів)
5. Харківський національний університет внутрішніх справ (м. Харків)
6. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (м. Дніпро)
7. Національний університет «Одеська юридична академія» (м. Одеса)
8. Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка (м. Київ)
9. Ужгородський національний університет (м. Ужгород)
10. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (м. Харків)
11. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (м. Дніпро)
12. Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (м. Чернігів)
13. Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича (м. Чернівці)
14. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (м. Одеса)
15. Чорноморський національний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв)
16. Інститут соціальної та політичної психології НАПН України (м. Київ)
17. Київський Університет імені Бориса Грінченка (м. Київ)
18. Сумський державний університет (м. Суми)
19. Маріупольський державний університет (м. Маріуполь)
20. Херсонський державний університет (м. Херсон)
21. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ)
22. Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Полтава)
23. Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро)
24. Університет державної фіскальної служби України (м. Ірпінь)
25. Льотна академія Національного авіаційного університету (м. Кропивницький)
26. Дніпровський державний аграрно-економічний університет (м. Дніпро)
27. Тернопільський національний економічний університет (м. Тернопіль)
28. Краматорський економіко-гуманітарний інститут (м. Краматорськ)
29. Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів)
30. Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (м. Суми)

Установи та організації:

1. Спілка адвокатів України
2. Сумський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
3. СБУ в Сумській області
4. Управління патрульної поліції в Сумській області
5. Управління Державної міграційної служби України в Сумській області
6. Прокуратура Дніпропетровської області
7. Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області
8. Зарічний суд м. Суми
9. Державна установа «Кам’янська виправна колонія (№34)»
10. Державний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Поділля» м. Вінниця
11. Комунальна установа Сумська гімназія № 1 (м.Суми)
12. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 імені Героя України Олександра Аніщенка Сумської міської ради

Відкриваючи пленарне засідання конференції, завідувач кафедри права та міжнародних відносин, доцент Іваній О.М. окреслила проблеми розвитку й взаємодії права та держави в Україні та світі. Вона наголосила, що, виходячи з високого соціального призначення держави та права, на порядку денному сучасної юридичної науки постають важливі питання реалізації політичної та правової реформ, адаптації чинного законодавства, розвитку інститутів громадянського суспільства.
З вітальними словами до учасників конференції звернулися ректор СумДПУ імені А.С. Макаренка, д.п.н., професор Лянной Ю.О., директор ННІ історії та філософії, к.і.н., доцент Подрєз Ю.В. та начальник науково-дослідного центру з питань діяльності органів та установ ДКВС України Академії Державної пенітенціарної служби, к.т.н., доцент Аніщенко В.О.

Цікавими та змістовними були виступи шановних колег: Нікітенка О.І., д.ю.н., професора, Заслуженого юриста України, генерал-майора міліції, професора кафедри права та міжнародних відносин СумДПУ імені А.С. Макаренка «Теоретичні засади правоохоронної діяльності у сфері запобігання безпеки в державі (зарубіжний досвід забезпечення безпеки в прикордонній сфері)»; Шестопалова Р.М., к.ю.н., прокурора відділу нагляду за додержаннням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Дніпропетровської області «Обмеження права на захист у кримінальному процесі як запорука додержання прав людини»; Кучука А.М., д.ю.н., професора кафедри теорії та історії держави і права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ «Україна як правова держава: перипетії формування»; Шестерніної Н.П., заступника директора Сумського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги «Ефективні шляхи вирішення правових питань малозабезпечених громадян»; Дєнєжнікова С.С., к.ф.н., начальника відділу міжнародних зв’язків СумДПУ імені А.С. Макаренка «Депортація іноземців в Україні: реалії і виклики»; Лоліча Філіпа, представника сербського земляцтва, студента ННІ культури та мистецтв СумДПУ імені А.С. Макаренка «Правовой статус студентов в Сербии». Жваве обговорення викликала доповідь Мозгового І.П., д.ф.н., професора, завідувача кафедри філософії Сумського державного університету «Канонічне право і проблеми української автокефалії».

У межах роботи майстер-класів та семінарів своїм досвідом та напрацюваннями ділилися: Шевченко А.М. – керівник апарату Зарічного районного суду м. Суми (Як захисти свої права в суді); Сологуб О.О. – начальник відділу пропаганди і зв’язків з громадськістю Управління патрульної поліції в Сумській області (Відповідальність за порушення закону); Нестеренко О.С. – співробітник відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ в Сумській області (Боротьба з корупцією як один із напрямів розбудови правової держави); Іваненко Ю.В. – начальник відділу представництва Сумського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (Доступність правосуддя в сучасній правовій державі: відкритість та гласність судового процесу); Старцева Л.Г. – в.о. першого заступника начальника Управління Державної міграційної служби України в Сумській області (Управління Державної міграційної служби України в Сумській області: основні завдання та функції); Шуваєва Є.О. – начальник відділу у справах іноземців та осіб без громадянства Управління Державної міграційної служби України в Сумській області (Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні).

За результатами конференції видано збірник наукових праць у двох частинах «Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні і світі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих учених 18 травня 2018 р. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018»