+380 (542) 68-59-13

Людина не виявляє себе в історії, вона пробивається крізь неї

19 січня 2018 року на базі Сумського обласного краєзнавчого музею викладач кафедри історії України доцент Єпик Лариса Іванівна провела лекцію і практичне заняття із дисципліни «Історичне краєзнавство» для студентів-істориків 2 курсу заочного відділення.
Темою обговорення стали актуальні напрями краєзнавчих досліджень, такі як містознавство, просопографія, повсякденне життя населення, історія церкви. Залучаючи в якості наочності експонати музейної виставки доцент Єпик Лариса Іванівна висвітлила методи проведення краєзнавчих досліджень, принципи формування музейної експозиції або виставки. Особливу увагу викладач приділила такому напряму сучасних краєзнавчих досліджень як повсякденне життя населення (everyday life history), у центрі уваги якого є комплексне дослідження повторюваного, «нормального» і звичного життя, конструювання стилю і способу життя представників різних соціальних верств, включаючи емоційні реакції на життєві події і мотиви поведінки, тобто вивчення людини на тлі історичних процесів і розуміння історичних процесів крізь життя людини або групи людей. Заняття пройшли на високому науково-методичному рівні із активним залученням студентів до обговорення та узагальнення наукової інформації.