+380 (542) 68-59-13

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ІСТОРИКІВ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МЕДІЄВІСТИКИ»

28 лютого 2019 року кафедрою всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики викладання історичних дисциплін НН інституту історії та філософії Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка для студентів 2-го курсу було проведено науково-практичний семінар «Актуальні проблеми сучасної медієвістики».
Науково-практичний семінар є невеликим заліковим заходом для студентів-бакалаврів 2 курсу, що вивчають навчальну дисципліну «Історія середніх віків». Хронологічні та тематичні рамки семінару охоплювали період історії від падіння Західної Римської імперії в кінці V століття до наших днів.
Доцент кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін Моцак С.І. наголосила на актуальності подібних заходів з медієвістики, оскільки протягом різних років у науці кардинально змінювалося ставлення до історії середньовіччя, що свідчить про недостатню вивченість цього історичного періоду.
Тематика доповідей студентів Розпутько О., Бурікова В., Карпенка І., Гупало Л., Голодюк П. стосувалася різних аспектів соціального, політичного і культурного життя Заходу та Сходу від Середньовіччя до теперішнього часу.
Цікавою та змістовною була доповідь студентки Гупало Лариси, яка стосувалась стереотипів, що побутують у науковому та навчальному просторах щодо тлумачення поняття «Русь». Було подано коротку характеристику вживання в історичній науці термінів «Київська Русь», «Давня Русь», «Русь-Україна».
Семінар пройшов у творчій, доброзичливій атмосфері. Студенти проявили жвавий інтерес до обговорюваних проблем, задавали багато питань, брали участь в обговореннях та дискусіях.

" data-link="https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%9E-%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99+%D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%86%D0%9D%D0%90%D0%A0+%D0%94%D0%9B%D0%AF+%D0%A1%D0%A2%D0%A3%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%86%D0%92-%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%86%D0%92++%C2%AB%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%A3%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%86+%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%95%D0%9C%D0%98+%D0%A1%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%87+%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%86%D0%84%D0%92%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%98%C2%BB&url=https%3A%2F%2Fhistory.net.ua%2F%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%2F%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5.html&via=">">Tвитнуть
2 Поделились